אקטיביזם וצדק חברתי

עמותות, יוזמות קהילתיות, ארגונים לשינוי וצדק חברתי ותכנים מגוונים שעוסקים, בין השאר, בפמיניזם, מגדר, שלום, תרבות, זכויות של קבוצות מיעוט וקהילות מושתקות.
tags