מגדר

תכנים העוסקים במגדר ובדרכים הרבות שבהן מגדר משפיע על סוגיות חברתיות, כלכליות, תרבותיות והיסטוריות, על מדיניות ציבורית, חקיקה, זכויות ותקציבים, כמו גם תכנים של מומחיות בתחום המגדר והאופן שבו הוא מצטלב עם תחומי חיים כמו אמנות, ממשל וחינוך.
tags