זכויות, חוק ומשפט

ארגוני חברה אזרחית, עמותות העוסקות במיצוי זכויות משפטיות, חברתיות וכלכליות, אתרים ומאמרים של עורכות דין, קליניקות משפטיות וארגונים לאקטיביזם משפטי.
tags