הגל הראשון של הפמיניזם או הפמיניזם הליברלי, החל במאה ה- 19, ובמרכזו עמדה התביעה לזכות הצבעה לנשים. ברחבי אירופה וארה"ב תנועות של נשים פעלו באמצעים שונים כדי למחות על כך שכמעט בכל המדינות ניתנה זכות הצבעה לגברים בלבד.

הפמיניזם הליברלי היה הזרם הראשון בתנועה הפמיניסטית. הוא התמקד בהשגת שוויון בין המינים בפוליטיקה ובמשפט, והוא מבוסס על תפישה דמוקרטית ליברלית של שוויון בפני החוק.

לפמיניזם הליברלי היו כמה מטרות מוצהרות:

  1. יצירת מציאות שבה נשים אינן סובלות מאלימות או איום באלימות בשל מגדרן, כולל פגיעה גופנית או נפשית, וליצור עבורן מרחב בטוח.
  2. שחרור ממגבלות חוקיות שנובעות ממערכת ערכים פטריארכלית, למשל הגבלת חופש התנועה או התעסוקה של נשים, או חוקים שמסדירים מערכת של דרישות מוסריות שונות מנשים ומגברים.
  3. יצירת שוויון הזדמנויות בגישה לחינוך, השכלה, תעסוקה ופרנסה, ללא אפליה על בסיס מיני ומגדרי.
  4. הורדת חסמים פסיכולוגיים העומדים בפני נשים בבואן להשיג מטרות שונות (דוגמה לחסם פסיכולוגי: אם מעולם לא ראית אישה בתפקיד רופאה, את עשויה לחשוב שזה תפקיד שנשים לא יכולות למלא).