מונח מטרייה המתאר א/נשים שהזהות המגדרית והמינית שלהם אינה הטרוסקסואלית או סיס-ג'נדרית באופן בלעדי. עבור קווירים, המונחים לסביות, הומואים, ביסים וטרנס* הם מגבילים מדי ומייחסים להם הקשרים תרבותיים ו/או חברתיים שא/נשים קווירים לא מרגישים/ות שייכים אליהם. בעבר, המילה קוויר נחשבה לכינוי גנאי של כל מי שמזדהה כחלק מהקשת הלהבט"בית, אך בעשורים האחרונים הקהילה הלהטב"קית ניכסה מחדש את המונח כדי לתאר את הזהות המינית והמגדרית שלהם/ן.