אין דבר כזה.

אנחנו נגדיר את עצמנו פוסט-פמיניסטיות כשהעולם יהיה פוסט-פטריארכלי.