אדם הנמשך לאדם אחר, בלי קשר למגדרו או מינו. המשיכה יכול להיות רומנטית, אסתטית, מינית ו/או רגשית.