סקסיזם הוא ייחוס כישורים ותכונות אופי לבני אדם ובנות חווה לפי המין והמגדר שלהם, למשל התפישה שנשים הן רגשניות ואילו גברים הם רציונליים ומונעים על-ידי השכל ולא הרגש. סקסיזם מוביל לאפליה על רקע מיני, שברוב המקרים פועלת לרעת נשים (אך פוגעת גם בגברים). תפישות סקסיסטיות עומדות בבסיס חלוקת התפקידים המסורתיים בין גברים לנשים, הן בעולם העבודה והן בתוך המשפחה. ברוב המקרים, מיוחסת לנשים נחיתות אך גם בתחומים בהם מיוחס לנשים יתרון על-פני גברים תפישות אלה מסייעות להעמקת הדיכוי, למשל: נשים נחשבות לאמפתיות ורגישות יותר ולכן מתאימות יותר לתחומי הטיפול. כתוצאה מכך, ברוב המשפחות האחריות על טיפול בילדים מוטלת ברובה על נשים. תפישות סקסיסטיות  המבוססות על אמונות וסטריאוטיפים,יוצרות ציפיות שמגשימות את עצמן, הנתמכות על-ידי פרקטיקות סקסיסטיות (לדוגמה, לשאול מרואיינת בת כמה היא, והאם יש לה ילדים, או אם היא מתכננת להיכנס להריון בקרוב; עד לא מזמן נשים לא הורשו לפתוח חשבון בנק בלי אישור של הבנזוג שלהן, או להוציא כרטיס אשראי על שמן; הסללה של תלמידות תיכון למגמות "נשיות" כמו ספרות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה), משום שבנים ובנות מחונכים מגיל צעיר, לפעמים אפילו ללא כוונה מודעת,  לתכונות "נשיות" ו"גבריות".