אדם שהמגדר שלו תואם למין הביולוגי ולמגדר שייחסו לו בעת הלידה.