נטל המניעה הוא מושג המתייחס לנטל הכלכלי והבריאותי הכרוך במניעת הריון, אשר ברוב המקרים מוטל באופן בלעדי על נשים.

מבחינה פיזיולוגית, נשים יכולות להיכנס להריון רק במשך מספר ימים בכל חודש, ואילו גברים יכולים לגרום להריון בכל פעם שהם מקיימים יחסי מין, ועם זאת, הציפיה היא שנשים יהיו אחראיות, לרוב באמצעות נטילת אמצעי מניעה הורמונליים, למנוע הריון. מרבית אמצעי המניעה שפותחו עד כה מיועדים לנשים, ולחלקם יש תופעות לוואי והשפעות בריאותיות שונות.

יש התייחסויות שמרחיבות את המושג "נטל המניעה" לכל פגיעה או תוצאה בלתי רצויה של קשר בין גברים לנשים. מושג זה מתקשר גם להאשמת הקורבן, כאשר כחלק מנטל המניעה נשים נתפשות כאחראיות למצב בו הותקפו מינית או נאנסו, אם הלכו מרצונן לבית של התוקף, או אם לא נאבקו בו ומנעו את הפגיעה.