מיזוגניה היא מילה ביוונית שפירושה שנאת נשים. מיזוגניה ניזונה מסקסיזם, המייחס לנשים תכונות נחותות לאלה של גברים. מיזוגניה באה לידי ביטוי במגוון אופנים, החל מיחס מזלזל בנשים וביכולות שלהן לבצע משימות שנתפשות "גבריות" (כמו להנהיג מפלגה, לנהל צוות או להוביל משא-ומתן), דרך הטרדות מיניות, ועד אלימות ואף טרור מגדרי (אלימות המופעלת באופן בלעדי על נשים הנתפשות, כאמור, נחותות וחלשות).
בגלל סקסיזם, מיזוגניה יכולה להתעצם – הרעיון שאישה נחותה מגבר מוביל לדהומניזציה, כלומר התפישה שאשה אינה שוות-ערך לגבר, שלא מגיעות לה זכויות שוות, שהיא חסרה את האיכויות שגברים נחנו בהן, ולכן נשים הופכות ליעד של פרקטיקות אלימות כמו ביזוי, השפלה, מישטור והדרה מתהליך קבלת החלטות – בבית ובמקום העבודה. אלימות פיזית, מינית, כלכלית או רגשית מופעלת על נשים מתוקף היותן נשים. כך גם תפישה סקסיסטית שנשים הן אובייקט מיני וניתן להטריד אותן, לחפצן אותן או להאמין שייעוד של נשים הוא להביא ילדים לעולם ולגדלם, לטפח ולנקות את הבית, לבשל ולהיות רעיות.
מיזוגיניה יכולה גם לבוא לידי ביטוי באמצעות מיקרו-אגרסיות רבות ומגוונות, למשל להתעקש להגיש לאישה עזרה בחניה, מתוך הנחה שנשים הן בהכרח נהגות פחות טובות. דוגמה נוספת למיקרו-אגרסיה שנובעת מסקסיזם היא הערות על משקל ומראה. כך, פעמים רבות מיזוגינה אינה גלויה, אלא נמצאת באופן מובלע מתחת לפני השטח, למשל היחס לגוף האישה ולווסת כדבר מלוכלך שיש להסתיר, או היחס לשיער גוף – דוגמאות אלה מבוססות, בין השאר, על תפישה מיזוגנית.