מבחן בכדל הוא מבחן למדידת הייצוג הנשי בסרטים. המבחן כולל שלוש שאלות פשוטות: 1. האם יש בסרט שתי נשים 2. האם הן מדברות זו עם זו ו-3. האם השיחה לא עוסקת בגברים.

המבחן הוצע על-ידי אמנית הקומיקס אליסון בכדל, באחת מרצועות הקומיקס שלה, ובכדל עצמה ציטטה את וירג'יניה וולף שכתבה כבר ב- 1929, בחיבורה "חדר משלך", על המיעוט והשטחיות של ייצוגים נשיים בספרות.

בהמשך נוספו למבחן הרחבות נוספות, למשל, שלנשים צריך להיות שם ושהן צריכות להיות דמויות משמעותיות בסרט. עוד הוצע לבדוק גם את העמידה של מדיומים אחרים במבחן, כמו סדרות וספרים.

מבחן בכדל אינו מדד לאיכות של סרט מסוים, ולא למידת הפמיניזם שלו, הוא בסך-הכל בודק אם יש בסרט יותר מאשר ייצוג שטחי של נשים, ולמרות זאת, ההערכה היא כי רק כשליש מהסרטים עומדים בו.