טרנסג'נדר הוא מונח המתאר אדם שהזהות המגדרית שלו אינה תואמת את המין הביולוגי שיוחס לו בלידה (נקבה/זכר). אדם טרנסג'נדר עשוי להזדהות כגבר, אישה, א-בינארי או כל זהות מגדרית אחרת השונה מהמין/מגדר שיוחס לו בלידה, בהתבסס על מאפיינים פיזיולוגיים (איברי מין, איברי רבייה).
טרנסג'נדרים עשויים לסבול מהפרעה הנקראת "דיספוריה מגדרית" הגורמת לתחושת סטרס ואי-נוחות בגלל התחושה הפנימית של חוסר התאמה בין הזהות המגדרית למאפיינים פיזיולוגיים. טרנסג'נדרים עשויים לחוות דיכאון עקב הפער בין זהותם המגדרית לגופם הפיזי. טיפול רפואי המתמקד באישוש הזהות המגדרית של אדם, כמו טיפול בהורמונים וניתוחים להתאמה מגדרית, כמו גם שימוש בלשון פניה מתאים – עשויים לסייע מאוד.
המונח טרנס* מתאר את הקשת הרחבה של זהויות מגדריות וביטויין מעבר לבינאריות המסורתית של אישה-גבר. הכוכבית (*) מתייחסת לעובדה שהמונח "טרנס" אינו כולל רק טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, אלא גם זהויות מגדריות כמו א-בינאריים, ג'נדר-קוויר וג'נדר-פלואיד וזהויות מגדריות אחרות שאינן עומדות בהגדרות מגדר מסורתיות (אישה/גבר).