התפישה העצמית של אדם לגבי המגדר שלו, שעשויה להתאים או לא להתאים למין שיוחס לו עם לידתו.