הטרדה מינית היא כל התנהגות מילולית בעלת אופי מיני, המופנית לאדם שאינו מעוניין בה. בישראל קיים חוק נגד הטרדה מינית המפרט שישה סוגים של הטרדה מינית, בהן: הצעות בעלות אופי מיני למי שהבהיר/ה כי אינה מעוניינת בהן; התייחסויות מבזות למין, מגדר, נטייה מינית או למיניות של מישהו/י; והפצת תוכן מיני כמו סרטונים או תמונות של אדם אחר ללא הסכמתה/ו. כאשר יש יחסים של טיפול, מרות או חינוך בין שני אנשים (למשל: מורה ותלמידה, רופא ומטופלת, או מנהלת ומישהי שכפופה לה), אין צורך בהבעה של אי-הסכמה והחל מההערה או ההצעה הראשונה זו נחשבת הטרדה מינית.

הטרדות מיניות קורות בכל מקום: בסביבה החברתית, בבית הספר, במקומות עבודה וברחוב. מחקרים מרחבי העולם מראים שכמעט כל אישה חוותה הטרדה מינית במהלך חייה, וגם רבים מהגברים. גם מיעוטים שונים הם מושא להטרדה בשל מוצאם, מגדרם או נטייתם המינית.

הטרדה מינית היא סוג של אלימות, והכוונה העומדת מאחוריה היא פעמים רבות להציק, להשפיל, לבזות ולהקטין, כלומר המטרה היא לאו דווקא סיפוק מיני אלא ביסוס יחסי הכוחות בין המטריד/ה למוטרד/ת.