מונחים המתארים סלידה ורתיעה מקהילות קוויריות, בהן לסביות, הומואים, ביסיות וטרנסיות. הסלידה והרתיעה מלוות לא פעם בפחד המעוגן בבורות, המובילים לפרקטיקות אלימות כלפי קהילות קוויריות ופרטים המזדהים כחלק מהקהילה.הפרקטיקות נעות בין אלימות מילולית (קללות, מיקרו-אגרסיה, הגחכה), לפיזית ומינית, כמו גם אפליה (למשל אי-קבלה למקום עבודה, או עיכוב קידום במקום עבודה) או הדרה מהשתתפות באירועים (משפחתיים או חברתיים). הומופוביה מופנית כלפי הומואים ולסביות, להט"בופוביה כלפי כל מי שמזדהה כחלק מהקהילה הלהט"בית, וטרנספוביה מופנית כלפי הקהילה הטרנסית.