מונח המתאר מצב שבו קיים פער בין המין הביולוגי המיוחס לאדם (נקבה או זכר) בלידתו ובחייו – לבין הזהות המגדרית שלו או האופן שבו הוא מבטא את המגדר שלו. א/נשים המתמודדים/ות עם דיספוריה מגדרית יחושו לעתים קרובות חוסר נוחות וומצוקה בקשר לגוף שלהם ו/או מהציפיות החברתיות עבורם לנהוג על פי המין שלהם.