ביסקסואל הוא אדם הנמשך ליותר ממגדר אחד. אדם ביסקסואל יכול להימשך מבחינה פיזית, רומנטית או רגשית לא/נשים מיותר ממגדר אחד, ולא בהכרח באותה מידה. אין צורך בניסיון מיני עם מגדר אחר כדי להיחשב ביסקסואל/ית, או נסיון מיני בכלל. לעתים, המושג בי+ מתייחס למונח מטריה שכולל א/נשים המזדהים/ות כביסקוסאלים/ות, פנסקסואלים/ות, ג'נדרפלואיד, וקווירים/ות, כלומר א/נשים שעשויים להימשך ליותר ממגדר אחד.