אדם שהזהות המגדרית שלו לא מתאימה לקטגוריות הבינאריות של אשה/גבר, לרבות הביטויים שלהן (לשון פנייה, לבוש). אדם א-בינארי עשוי לחוות את הזהות המגדרית שלו או לבטא אותה באופנים שונים. חלק מהאנשים הא-בינאריים מזדהים גם כטרנסג'נדרים או מזדהים כחלק מהקהילה הטרנסית. אחרים/ות ישתמשו במלים כמו א-ג'נדר, בי-ג'נדר או פאן-ג'נדר כדי לתאר את הדרך הספציפית שבה יבטאו את הא-בינאריות שלהם/ן.