בשלהי המאה ה-20, פמיניסטיות, היסטוריוניות ותיאורטיקניות החלו להדגיש את ההבנה שכדי להבין תפישות מגדריות שמשמרות מהי "אמנות", יש חשיבות לחקור אמנות נשים, להאיר זרקור על אמנות שנעשית על-ידי נשים, ולהכיר בתרומה הענקית של אמניות ברחבי העולם, כדי להפחית בהדרה ובמחיקה של אמנות נשים. #WOMENSART מבקש להזכיר את ההקשרים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שבהם אמנות נוצרת, ולהנכיח גם את ההקשר המגדרי של יצירות אמנות נשיות (אנגלית).