תוכנית לימודים שמספקת מקורות מידע ללימוד על Black Lives Matter – התנועה החברתית החשובה בארה"ב מאז שנות ה-60 – בבתי ספר ובקהילה ברחבי ארה"ב (אנגלית).