תוכנית למובילות פמיניסטית המקדמת ערכים של שוויון מגדרי ופועלת בבתי ספר תיכון. חברות וחברי התוכנית משתתפים/ות בפעילויות, סדנאות והרצאות בנושאים של שוויון מגדרי וסולידריות נשית; נפגשים/ות עם נשים מובילות במשק ובחברה הישראלית בתחומים מגוונים, ומעבירות/ים את הידע לתלמידי/ות בפעילויות שונות באמצעות מערכי שיעור מובנים.