אתר המציע ממשק ליצירת מכתב "התראה לפני תביעה" ושליחה אוטומטית שלו לאדם ששלח לך תמונה פורנוגרפית ללא הסכמתך. נדרשת חתימה של עורך/ת דין על מכתב ההתראה, והאתר ממליץ להסתייע בשירותי עורך/ת דין לליווי התהליך.