בית ספר להכשרות מקצועיות במגוון תחומים עבור נשים היוצאות ממעגל הזנות ואלימות. מטרתו: יצירת תנאים נאותים להשתלבות במקומות עבודה בעלי אופק מקצועי ויכולת פרנסה מכובדת, בעזרת מסגרת ייחודית של לימוד ושיתוף ידע בגובה העיניים (עברית/אנגלית).