בלוג לא פעיל שהוקם במסגרת סדנה של החוג למשפטים באוניברסיטת חיפה. מטרתו ליצור ראייה חברתית הנותנת מקום וכבוד לכל הקבוצות והזהויות שבמדינה. חלק מהתכנים בשפה הערבית.