תשעה מפגשים שהתקיימו במהלך מגיפת הקורונה, כשכל שבוע נדון נושא אחר כחלק מתחום הידע של מדע נתונים פמניסטי. המטרה היא להציע אסטרטגיות היכולות לקדם מדעניות נתונים המעוניינות ללמוד כיצד פמניזם יכול לשפר את עבודתן בעשיית צדק ועבור פמניסטיות המעוניינות למקד את מאמציהן בתחומים הצומחים של מדע הנתונים (אנגלית).