מגזין אונליין המקדם סוגיות העוסקות במגדר, פמיניזם, זכויות וצדק חברתי בקרב נשים המתגוררות בדרום אסיה (אנגלית).