1325 היא החלטה של מועצת הביטחון של האו״ם מ-2000 שהכירה לראשונה בכך שנשים ונערות באזורי סכסוך אלים חוות את הסכסוך אחרת, ולכן זכאיות להגנה, למניעת אלימות נגדן ולייצוג בתהליכי קבלת החלטות לפתרון הסכסוך. תנועת "נשים עושות שלום" הפיקה סדרה של 11 הרצאות של מומחיות, חוקרות ופעילות פמיניסטיות תחת הכותרת 1325: מהחלטה למעשה, שמטרתן להנגיש ידע, להעשיר את השיח וללמוד על מצבן של נשים בישראל ועל החסמים שעומדים בפנינו.