מרכז הנאבק למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, הנאבקות סביב סוגיות של מרכיבי זהות כמו מגדר, מיניות ואתניות. המטרה היא להביא לידי שינוי חברתי וכלכלי, במסגרת פעילותו בערכאות משפטיות, ובקידום תוכניות חינוכיות במסגרת של סדנאות והרצאות מתוך כוונה להביא לידי העלאת המודעות לזכויות המשפטיות של כלל הציבור ונפגעי אפליה בפרט.