העמוד אינו פעיל אך משמש כמאגר חינוכי-פמיניסטי, מעניין ורחב של משחקים, ספרים ופעילויות (פייסבוק).