התארגנות של נשות מקצוע מתחום התקשורת, אשר שמה לה למטרה לדאוג למעמד האישה בתקשורת ולקדם סגירת פערים ושוויון הזדמנויות. חברות התא פועלות לקידום שוויון מגדרי באמצעות הגדלת מספר הנשים המופיעות באמצעי התקשורת כמומחיות ופרשניות, ומקדמות סיקור הוגן עם ראייה פמיניסטית של סוגיות מגדריות בפרט וחברתיות בכלל.