תא סטודנטיאלי לקידום נשים באוניברסיטת תל אביב. מטרת התא להעלות למודעות את מצבן של נשים בחברה הישראלית ובקמפוס בפרט, ולקיים פעילויות שיעניקו לסטודנטיות כלים להשתלבות כשוות בחברה.