תא סטודנטיאלי לקידום נשים ושוויון מגדרי באוניברסיטה העברית. מטרת התא היא לקדם ולהעצים נשים ולפעול לשינוי חברתי, תוך שימת דגש על אחריות חברתית ומעורבות בקהילה. פעילות התא מתבצעת בנושאים כגון מניעת הטרדות מיניות, תעסוקה ושכר, הדרת נשים, חינוך, אקדמיה פמיניסטית והורות. התא מקיים אירועים לאורך השנה, כדוגמת שבוע המאבק באלימות נגד נשים, מפגשי קריירה "משכמך ומעלה" ופאנל הפסקות היריון.