קהילת הפועלת להגדלת מספר הנערות שבוחרות במסלול הטכנולוגי כמגמת לימודים, מעודדת נערות להצטרף לעולם הטכנולוגיה ומשמרת נערות בו. הקהילה מזמינה נערות לחוויות טכנולוגיה חיוביות ולמפגש עם דמויות מעוררות השראה.