הפודקאסט של ארגון שתיל – הקרן החדשה לישראל. התכנים נוגעים בסוגיות שונות הנמצאות על סדר היום הציבורי, מתוך רצון לעודד מעורבות חברתית ציבורית או להביא לידי שינוי של מדיניות: צדק חלוקתי, מאבקים חברתיים, אלימות מגדרית, קידום מדיניות, להט”ב, תקציב המדינה, חברה משותפת.