קבוצת פייסבוק המוקדשת לסוגיות הסרה או טיפוח שיער גוף. הדיונים נוגעים בנושאים כגון בחירה חופשית למול ציות לנורמות תרבותיות, דימוי גוף, גאווה ובושה, דימוי עצמי ותפישות חברתיות כלפי נשים שאינן מסירות שיער.