תנועת שטח לקידום קמפיינים ציבוריים ואקטיביזם קהילתי, אזרחי ופמיניסטי, במימון הציבור ולמען הציבור. הוקמה על-ידי כרמן אלמקייס עמוס ועו"ד ספיר סלוצקר עמראן, פמיניסטיות אקטיביסטיות הפועלות למען אוכלוסיות מוחלשות. פעילותן כוללת, בין השאר, מאבקים למען קהילות החיות בעוני, דיירי ודיירות הדיור הציבורי, נשים נפגעות אלימות והקהילה הגאה.