ספר המתבונן בשדה האמנות הישראלית מתוך נקודת מבט המצליבה אתניות ומגדר. הספר משלב קטלוג אמנותי ומאמרים: הוא מכיל כ-100 צילומי עבודות אמנות של אמניות מזרחיות עכשוויות, וכן ארבעה מאמרים המציעים קריאה תיאורטית של הפמיניזם המזרחי, ביחס לאמנות בישראל. בהוצאת אחותי – למען נשים בישראל.