מאז היווסדה ב-1984 פועלת שדולת הנשים לקידום נשים ושוויון מגדרי באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה. היא מפעילה קו פתוח בנושא זכויות בעבודה הכולל ייעוץ משפטי, הובילה חקיקות (ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, בג"צ אליס מילר, עדכון החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה) ומייעצת לגופים ציבוריים, משרדי ממשלה ולמועצה הכלכלית-חברתית של האו”ם.