בנאום מכונן זה, מפנה השחקנית ריס ווית'רספון אצבע מאשימה אל תעשיית הקולנוע וחושפת את ההטיה והאפליה המגדרית שבה (אנגלית).