אתר המרכז שמות של נשים פורצות דרך בתחומן, שראוי כי רחובות ישראל יישאו את שמותיהן. האתר מספר את סיפורן בהרחבה ומדגיש את חשיבותן ההיסטורית בחיי המדינה ופועל להנכחתן במרחב הציבורי.