רופאים לזכויות אדם קם מתוך אמונה שלכל אדם – ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או מעמד – עומדת הזכות לבריאות, לנגישות למידע רפואי, לטיפולים ולתרופות. הארגון פועל במספר זירות תוך שילוב ביניהן, מאבקים ציבוריים עם עבודת שטח, מרפאה ניידת ומרפאה פתוחה.