עמותה הפועלת לקידום עצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות באמצעות תוכניות העצמה ועידוד תעסוקה. אפיק פעולה נוסף של העמותה הוא בהעלאת המודעות לבעיה בקרב הציבור וכן קידום פתרונות ממסדיים שיסייעו להגברת התעסוקה בקרב נשים.