ד"ר כנרת להד היא חוקרת פמיניסטית ומרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל-אביב. במחקריה היא עוסקת בסוגיות הנוגעות לאספקטים שונים של פמיניזם, זמן ומחזור החיים, עם התמקדות בנושא של רווקות. ב-2017 פרסמה את ספרה "שולחן לאחת: קריאה ביקורתית ברווקות, מגדר וזמן", ובו היא מתחקה אחר סטריאוטיפים על רווקות ובוחנת אותם מפריזמה סוציולוגית.