בלוג פמיניסטי-מזרחי שפעל בשנים 2010-2017, ובו מקבץ מאמרים בנושאים מגדריים וחברתיים.