עמותה לקידום איכות חייהן וזכויותיהן של משפחות עם ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. פעילותה כוללת, בין השאר, הקמת רשת קהילות של הורים בשיתוף רשויות מקומיות לצורך יצירת מרחב ציבורי מותאם לצרכים; פעילות בוועדות בכנסת לקידום צורכיהן של המשפחות המיוחדות בישראל; הקמת מרכז הכשרה ובו סדנאות מקצועיות להורים ואנשי מקצוע, לרשויות מקומיות וארציות ולמקומות עבודה, כמו גם סיוע פרטני למשפחות.