קרן בריאה הוא ארגון הפועל לשינוי מערכת הבריאות כך שתהיה מותאמת יותר לנשים בכלל ולנשים מרקעים שונים בפרט. הארגון שם לו למטרה להגביר מודעות ולהגדיל את מרחב הבחירה של נשים באשר לניהול מצבן הבריאותי לצד שיפור השירותים הרפואיים הניתנים לנשים במצבים פגיעים, כך שיהיו רגישים ומיטיבים יותר.