עמותה שמטרתה לקדם שינוי חברתי באמצעות השמעת קולן של נשים על-ידי הנכחה ומתן תוקף לחוויות ותופעות שקופות או מושתקות. עמותת קינוקלאן יוזמת ומפיקה סדנאות וידאו מעשיות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה, שתכליתם לספק לנשים מרחב בטוח לדיאלוג וכלים באמצעותם יכולה כל אחת לספר את סיפורה מנקודת מבטה.