פרויקט של המרכז הגאה בתל-אביב יפו. מנטורית מטעם המרכז מעניקה ליווי וסיוע לנשים טרנסיות בסוגיות הקשורות לבריאות ורווחה. עוגן חשוב של הפרויקט הוא ההבנה וההיכרות האישית של הצרכים הייחודיים בחייה של אשה טרנסית מתוך הניסיון האישי של המנטוריות שמלוות את התוכנית.