קבוצה אקטיביסטית הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה ושל א/נשים מהקהילה הטרנסית. הפעילות פונה הן לחברי הקהילה והן לאנשי/ות המקצוע המלווים/ות אותה. תוך מתן דגש לנושאי העצמה אישית, זכויות חברי/ות הקהילה, ומתן הזדמנויות וגישה למשאבים.